Dokumenthanteringsplan - Mölndals stad

3446

Minnesanteckningar - Region Dalarna

Minnesanteckningar från den 27 november 2020. Minnesanteckningar Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst 20201127. Dagordning Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst 20201127, uppdaterad. Minnesanteckningar 1.

  1. Dogman åstorp jobb
  2. Sara nylund härnösand
  3. Argumentation and debate
  4. Minsta landet i nordamerika

Summering av VG samarbetet 2009- våren 2010  Kategori: Minnesanteckningar. SSIS månadsmöte september SSIS mötesanteckningar mars 2017 Minnesanteckningarna är gjorda av Parkeringsbolaget. Hem / Arrangörsmötet, mötesanteckningar. Läs mer om Arrangörsmötet, mötesanteckningar Läs mera i minnesanteckningarna från mötet!

Maxa minnesanteckningarna Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

2. Föregående mötesanteckningar.

Minnesanteckningar mötesanteckningar

Kommunala pensionärsrådet - Skövde kommun

Minnesanteckningar mötesanteckningar

Uppdaterat 2021-02-24. Mötesanteckningar ligger nu på Palliativa rådets sida. Gå via länken nedan.

Minnesanteckningar mötesanteckningar

Datafångsten har gått bra och man har i dagsläget registrerat 29 mil järnväg för externa Detta område innehåller knappar för sökning av veckans och dagens handlingar Snabbsök Mötesanteckningar den 21 september Klockan 09.00 – 12.00. Science park studio och ZOOM. Summering av mötet (punkt 8) Klimatrådet ställde sig bakom att: 1. Processer och projekt, här, punkt 1. 2. Klimatveckan orientering här punkt 1.
Östra göinge kommun lediga jobb

Kansliavdelningen. Johan Jarl. Mötesanteckningar Kommunalt forum 2016-05-26.docx. Sida 1 av 2. MÖTESANTECKNINGAR. 2016-05-26.

Här publicerar vi minnesanteckningar från möten med Palliativa  Mötesanteckningar Natur & friluftsråd 20/1-21 kl 18-21. Plats: Digitalt. Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF). Anders Erlandsson, Lars-Erik  Verksamhet · Avtal/priser · Chefsamråd · Mötesanteckningar · Forsknings- och utvecklingsmedel · Gemensamma verksamheter · Kunskapsstyrning · Nationell  Föregående minnesanteckningar. Gick igenom och lades till handlingarna. 4. Arbetsordning.
Valuta schweiz 2021

Mötesanteckningar 2016-02-02.pdf. Minnesanteckningar 2015-11-30.pdf. Minnesanteckningar vårmöte 2015-03-09.pdf. Mötesanteckningar 2012-05-22.pdf. Minnesanteckningar 2014-05-26.pdf. Minnesanteckningar … Mötesanteckningar 2018-09-25 PDF - 8,93 Mb Minnesanteckningar 2018-05-15 PDF - 0,08 Mb Bilaga 1 2018-05-15 Presentation Utegym KHR PDF - 1,01 Mb Minnesanteckningar Hjälpmedelsråd 191205 Tid: kl 10-12 den 5 dec 2019 Plats: Regionhuset Östra sammanträdesrummet, plan 5 Närvarande Malin Visell (MAR Linköping), Bente Björkman (Hjälpmedelskonsult västra länsdelen), Helena Druid (Hjälpmedelskonsult … http://ifeed.vgregion.se/iFeed-intsvc/documentlists/115217/feed Ann-Christin Helgegren (ancli4) VGR/Org/NU-sjukvården/Ledningskansliet/Strategisk planering och Minnesanteckningar. Från Wikipedia.

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. Äldre  Gamla minnesanteckningar.
Öppna xml filer


Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens - VästKom

Minnesanteckningar är ett dokument som beskriver vad som gjorts och/eller kommits fram till under ett möte. Minnesanteckningarna justeras inte, utan skrivs bara under av den som valts att föra minnesanteckningar. Dessa dokument är betydligt informellare till sin karaktär och utformning än de handlingar som kallas protokoll. Minnesanteckningar innehåller alltså i regel inte något myndighetsbeslut. Ett protokoll, som är del av ett ärende, blir en allmän handling när beslutet som protokollet hänför sig till har avkunnats eller expedierats. Detta följer av 2 kap 7 § tryckfrihetsförordningen.


Bvc flemingsberg

Tidigare mötesanteckningar SFOG

2021-01-19 (docx 37 kB) 2020-12-15 (docx 69 kB) Minnesanteckningar från strategiska rådets sammanträden . Till innehåll på sidan. Kunde inte hämta personlig … Mall för Protokoll/Minnesanteckningar. Protokoll skall skrivas för möten med lärare och gruppens egna möten. Kom överens om senaste tid för distribution av minnesanteckningar – inte mer än 48 timmar, förslagsvis dagen efter. Datum och plats: Närvarande: A ordförande (roterande) Detta område innehåller knappar för sökning av veckans och dagens handlingar Snabbsök MÖTESANTECKNINGAR 3(4) Minnesanteckning e-hälsoråd Tid: 2017 -02 -03 kl.

Mötesanteckningar från A3:s utökade ledningsråd

Dagordning här ; processer och projekt; Klimatrådets mötesanteckningar 2019. Klimatradet minnesateckningar 2019-11-21; Klimatradet minnesanteckningar 2019-09-05; Klimatradet minnesanteckningar 2019-06-19 ; Klimatradet minnesanteckningar 2019-03-07 ; Klimatrådets mötesanteckningar 2018 • Föregående minnesanteckningar 2020-02-17, bifogade i kallelsen - Inga kommentarer eller frågeställningar kring föregående mötesanteckningar. • Information från Regional processledare Johanna Hyltberg informerar Ny ansökan Johanna berättar om processen kring återcertifieringen.

Mötesanteckningar publiceras på kommunens hemsida. Minnesanteckningar Mejerigatan samrådsmöte. involverades i planprocessen och det Mötesanteckningar samråd. användningen i planen ifrågasättas som  HSN 0802-0275-71, Mötesanteckningar från möte med Verksamhetsråd för In- Minnesanteckningar från möte 2014-06-05 - Objektägarrådet för ISamverkan  MÖTESANTECKNINGAR.