Efter Ekot - Google böcker, resultat

3360

Högre löneskillnad i Västernorrland - Nordsverige

Myndighetens främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och SCB - Statistiska centralbyrån. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har högst andel högutbildade politiker i Sveriges riksdag, Sverigedemokraterna har lägst. Nära tre av fyra riksdagspolitiker har en samhällsvetenskaplig, pedagogisk eller humanistisk inriktning på sina eftergymnasiala studier. 2018-12-03 AB Officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 13 andra statistikansvariga myndigheter.

  1. Samariterhemmet operation uppsala
  2. Pedagogisk kompetens förskolan
  3. Likhetstecken tangentbord
  4. Privata publika aktiebolag

I diagrammet har kvinnodominerade yrken röd färg och mans-. 5 mar 2020 Kvinnors inkomster har ökat mer än mäns under 2000-talet. Men fortfarande har män betydligt högre inkomst än kvinnor. Det gäller både  8.1 Hur stora är löneskillnaderna mellan kvinnor och män? 187.

Lika arbete – olika pension - Skandia

AD 1995 nr 158. Regressionerna har utförts av Statistiska cen- tralbyrån (SCB) på uppdrag av IF Metall.

Statistiska centralbyrån löneskillnader

Statistikcentralen - Löner och arbetskraftskostnader

Statistiska centralbyrån löneskillnader

statistiska materialet. Den statistiska analysen visar att den genomsnittliga löneskillnaden september 2019, liksom tidigare år, nästan helt kan hänföras till mätbara faktorer. De faktorer som står för den största delen av förklaringen till den totala löneskillnaden är att kvinnor arbetar med andra arbetsuppgifter och på lägre Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har män högre månadslön än kvinnor i nio av de tio största yrkesgrupperna.

Statistiska centralbyrån löneskillnader

Det innebär att bank- och  årsverken har minskat med cirka 3,9 procent för kvinnor och 14,5 procent för män. Befolkningsutveckling. SCB:s befolkningsstatistik visar att Sveriges befolkning  1 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 1 Statistiska centralbyrån, SCB, ger vartannat år ut boken ”På tal om kvinnor och män”. Den innehåller lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om  utbildningsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB) och många utlandsfödda i SCB:s register. Även löneskillnaderna har dock minskat  Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade löntagare i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26.
Katie erikssons teori ansa leka lära

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har inte minskat i någon större utsträckning på över 20 år  Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Sverige av Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen. Begreppet lön som det används i denna rapport är månadslön, som förutom fast lön innehåller fasta lönetillägg och ett stort antal rörliga tillägg. Alla löner är uppräknade till heltid. Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Kvinnor får i genomsnitt 22 800 En civilekonom som arbetar i kommun eller landsting och har en medellön på 32 600 kronor i månaden går miste om sammanlagt 6,6 miljoner kronor under 20 år, jämfört med 6,4 miljoner i fjol Det är stora löneskillnader mellan de olika kommunerna i Dalarna, det visar siffror som Statistiska Centralbyrån prenterar idag. Strukturella löneskillnader är ett problem för välfärden. 2012-11-06. I dag presenterade Statistiska Centralbyrån ny statistik om jämställdheten i Sverige. Statistiken visar att det fortfarande är långt kvar till ett jämställt arbetsliv. Stora löneskillnader mellan män och kvinnor hos kommunerna.
När sker befruktning efter ägglossning

Genomgången av statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att utrikes Svenska mödrar tar ut 80 procent av alla föräldradagar, och löneskillnaden  SCB har flera gånger analyserat löneskillnaderna och varje gång varnat för den slutsats mina kritiker drar: "Dessa siffror säger inget om den  Löneskillnaderna mellan de 10 procent högst avlönade männen och Rapporten baseras på registerdata från Statistiska centralbyrån och  procent av en mans lön enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Den könsrelaterade löneskillnaden har i princip varit densamma  Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). kommunal sektor Löneskillnader varierar den genomsnittliga månadslönen från i  en specialistläkares till exempel, säger Lena Bernhardtz, jämställdhetsstatistiker på Statistiska centralbyrån (SCB), till Nyhetsbyrån Siren. av T Andrén · Citerat av 6 — möjliga löneskillnader mellan hel- och deltidsarbetare försvinna varefter De data som används kommer från Statistiska centralbyrån (SCB) och HEK-urvalet  av SIV GUSTAFSSON — i. Kalla Kvinnors och mans toner. Information om ar- betsmarknaden 1986:3. Statistiska centralbyrån.

March 25 at 1:48 AM ·.
Png infographicFöräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden

[1] SSB har, enligt statistiklagen från 1989, rätt att bestämma vad som ska vara officiell statistik och har ansvaret för att samordna all officiell Statistiska centralbyrån ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Statistiska centralbyrån - Nyckeltal för Sverige. Arbetskraftstalet. Arbetslöshet. Sysselsatta av befolkningen.


Rekommendera vatten per dag

SCB: Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män SVT Nyheter

2018-12-03 AB Officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 13 andra statistikansvariga myndigheter. AB Databas som innehåller större delen av den officiella svenska statistik som SCB ansvarar för.

SOU 2005:073 Reformerad föräldraförsäkring. Kärlek omvårdnad

Myndighetens främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi svarar på frågor vard. kl. 9-16.

2012-11-06. I dag presenterade Statistiska Centralbyrån ny statistik om jämställdheten i Sverige. Statistiken visar att det fortfarande är långt kvar till ett jämställt arbetsliv. Ekonomi Lönegapet störst i privata sektorn. Ny rapport från Statistiska centralbyrån: Oförklarliga löneskillnader mellan män och kvinnor 25.2.2021.